Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben

Gyilkosságot támogattam. Kérlek, bocsáss meg nekem.

A képen szereplő magzat egy 12 hetes picurka „baba” – vagy valójában egy „sejt-vonal” csupán? Jelenleg két olyan, ráadásul gyilkosságnak számító beavatkozás útján „nyert” embrionális „sejtvonal” létezik, melyeket a gyógyszergyárak csaknem 5 évtizede tartanak mesterségesen életben.

1964-ben egy három hónapos kislány magzatot vettek el a sokgyermekes édesanyjától, aki úgy érzete, a család nem tudja őt vállalni. 1966-ban egy 14 hetes fiúmagzatot pedig pszichiátriai okokból szakítottak el 27 éves édesanyjától (tehát mások döntöttek helyette). E két kisbaba „sejtjeit” (diploid sejtek két homológ kromoszóma-készlettel) folyékony nitrogéngőz fázisban tartják folyamatosan életben és szaporítják – több mint fél évszázada – mesterséges körülmények közt.

A kislány magzat tüdősejtjeiből a WI-38 (ATCC® CCL-75 ™) sejtvonalat állították elő, amelyet:

 • MMR (mumpsz, rubeola, kanyaró)
 • Polio (gyermekbénulás)
 • Varicella (bárányhimlő) vakcinák előállítására használnak.

A kisfiú magzat tüdősejtjeiből az MRC-5 (ATCC® CCL-171™) sejtvonalat alapították, amelyet:

 • Adenovírus
 • MMR és
 • Varicella oltóanyagok előállítására alkalmaznak.

Megjegyezzük: mindkét sejtvonal, a kislányé és a kisfiúé is kereskedelmi forgalomban kapható termékként vásárolható meg. Azt is tudnunk kell, hogy a sejtvonalakból szennyeződésként a kisbabák DNS-maradványai is bekerülnek a gyermekeinknek beadott vakcina készítményekbe.

eye-2644086_1920

A magzatok lelke így vajon valaha visszatért-e vagy visszatérhet-e Isten országába, vagy testhez – sejthez kötve sínylődik a laboratóriumokban?

Isten tudja! Már 2005-ben a Szentszék határozott állásfoglalást adott egy katolikus közösség vezetőjének kérdésére, amely minden katolikus hívő számára egyértelmű és határozott irányelveket fogalmaz meg (magyar fordításban itt olvasható):

„Az életet tisztelő hívő katolikusok, lelkiismeretükre hallgatva, még közvetve sem támogatnak az abortusziparhoz köthető tevékenységeket vagy szervezeteket, mivel ez a Gonosszal való együttműködést jelenti.”

Az embereknek, akik a Gonosszal való együttműködésben érintettek,  három csoportja van a Szentszék szerint:

 • a vakcinákat készítők,
 • a vakcinák tömeges terjesztésében részt vevők,
 • és a vakcinákat használni kényszerülők.”  

A megtestesült Gonosz pedig maga a használatra kényszerítők csoportjaakik úgy látszik, nem félik Istent!

demon-2026411_1280

Hazánkban – egyenlőre – egy olyan, semmilyen vallási, világnézeti vagy lelkiismereti alapon nem megtagadható vakcina van kötelező használatban (és egy kötelezés alatt), amelyek abortuszból származó  – gyilkosság útján nyert – sejtvonalak felhasználásával készülnek és tartalmazhatják is nyomokban a magzati sejteket:

 1. MMR vakcina (15 hósan, 12 évesen: MMRVaxPro: WI-38-as, és PRIORIX: MRC-5 sejtvonal)
 2. Bárányhimlő elleni oltás (Varilrix és Varivax: MRC-5 sejtvonal), melynek most folyik a kötelezésbe iktatása.

Hol rejtőzik a Gonosz?

A tervek szerint a 15 hónaposan együtt (kötelezően) beadandó MMR-V (V= varicella, bárányhimlő) oltás – majd emlékeztető oltások gyártásában és/vagy a használatának a kényszerítésében. A bárányhimlő elleni oltás karrierjéről és a mögöttes mozgatórugókról egy nagyon jó összefoglaló cikket olvashatunk itt.

Vajon a „népszerűsítés” és „kötelező használatra kényszerítés mögött” ki áll? Hol rejtőzhet a Gonosz, aki elhallgatja a termékek használatából eredő visszásságokat? A vakcina használatának megtagadása kiskorú veszélyeztetésnek minősül – de mit is veszélyeztetünk valójában?

god-2925343_1920„Bár több mindent figyelembe lehet venni annak eldöntésekor, hogy beadassuk-e az oltásokat vagy sem, csak egyetlen elengedhetetlen ezek közül: az Istentől való félelem. Ha valaki a szíve mélyén gonosznak tart egy cselekedetet, akkor nem szabad azt megtennie. A Tanítóhivatal csodálatos bölcsességében felismeri, hogy az igazi szabadsághoz, az Istennel való békéhez, a szentségben való növekedéshez alapvető fontosságú a lelkiismeret joga. Ez szent és visszavonhatatlan, és védeni kell, máskülönben az összes többi vallási jog elveszíti legmélyebb jelentőségét: Isten megismerésének a jogát. Ésszerű és dicséretre méltó a szülők idegenkedése attól, hogy gyermekeikbe magzatok meggyilkolása árán létrejött oltásokat injekciózzanak. Ezt az idegenkedést az új vatikáni nyilatkozat fényében a kormánynak és az iskoláknak törvényes érvnek kellene elismerniük az ily módon megfertőzött oltások elutasításánál. Tévedés ne essék: Isten elítéli gyermekek megölését profitszerzés vagy mások életének javítása céljából.” (Mrs. Debra L. Vinnedge, a Szentszék állásfoglalását kérő katolikus közösség vezetője)

Isten vagy a lelkiismeretünk vajon elítéli-e – vagy megbocsátja-e nekünk a gyermekek megölése árán „nyert hasznunkat”?

Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte államiságunkat, mégpedig úgy, hogy a keresztény Európa részévé tette Magyarországot. Államunk tehát a katolikus kereszténység alapjain áll.  Összhangban ezzel és összhangban Alaptörvényünk hitvallásával, a jelenlegi Magyar Kormányzat köteles lenne a pápai kinyilatkoztatásoknak törvényi úton érvényt szerezni!

De ha eltekintenénk is a fentiektől, akkor is megállapíthatjuk, hogy az alapvető, egyetemes  emberi jogok alapján mindenkinek joga van a lelkiismereti és vallásszabadsághoz! Ezért egy demokratikus jogállamban minden állampolgárnak alapvető joga, hogy a pápai – vagy más vallási tekintély – vagy akár a saját lelkiismeretének szava alapján elutasítsa minden olyan anyag bejuttatását a szervezetébe (vagy gyermeke szervezetébe) – amelyek előállítása során embriók szöveteit használták fel. Arra is joga van minden szülőnek, hogy amennyiben a hivatalos zsolozsma ellenére (az oltás biztonságos és véd) – megtapasztalta az ellenkezőjét, úgy elutasítsa az oltások további alkalmazását szeretett gyermekein.

Vajon hazánk védi-e tevőlegesen lelkiismereti és vallási szabadságunkat?

Sajnálatos módon a kötelező oltások jogi státuszában jelenleg is az Alkotmánybíróság által meghozott 39/2007 (VI.20)-ai megengedő határozat a mérvadó, mégsem lehet a gyakorlatban sem vallási, sem lelkiismereti, sem világnézeti szabadsággal élni kötelező oltások választhatóságában. Az említett AB határozatban ugyanis közvetve az szerepel, hogy elfogadható a lelkiismereti alapú mentesség kérelme, azonban e jogunkat ténylegesen elmulasztották törvénybe foglalni – 2007 óta!

„V.3.5. (…) Megjegyzendő továbbá, hogy az oltás elmaradása elfogadhatatlan mentességet jelentene azok számára, akik nem egészségügyi vagy lelkiismereti okból, hanem azért nem oltatják be magukat (gyermeküket), mert bíznak abban, hogy mások megkapják az oltást, és így nem lesz járvány, és ők sem fertőződnek meg.”

sign-2454791_1920Az oltások és a vallásszabadság kérdésében a nemrégiben zárult ombudsmani vizsgálat szerint is rossz úton járunk. Az Alapvető Jogok Biztosa jogszabály módosítást kér(ne) a kötelező védőoltások törvényi szabályozásával kapcsolatban.  A jogi szabályozás egyértelművé tételére kérte a minisztert – annak érdekében, hogy a kötelező védőoltások felvételekor az állampolgároknak ne kelljen választaniuk a lelkiismereti megfontolások és a jogkövető magatartás között. Az ombudsmani hivatal aggályosnak találta, hogy a hatóságok eljárásuk során egyes esetekben a szakmai szempontokon túl minősítették a lelkiismereti- és vallásszabadság terjedelmét, illetve gyakorlásának indokoltságát is. A jogszabály nem ad egyértelmű iránymutatást a lelkiismereti okból kezdeményezett egyedi oltóanyag választásának engedélyezésére. A jelentés szerint az alternatív vakcina beszerzése (pl. nem gyilkosság árán szerzett védelem lehetősége) – szemben az államilag támogatott és ezért ingyenesen beadható általános oltóanyaggal – igen nagy anyagi terhet jelent, ezért méltányos lenne, ha az állam bizonyos mértékű támogatással mérsékelné a költségeket.”

Hol téveszt meg bennünket a Gonosz?

Hol van az a határ, amelyet nem szabad átlépni? Mekkora felelősség terheli a kényszerítést megengedő kormányzatot, a kényszerítést alkalmazó orvosokat? Hol van a szülők felelőssége, amikor megengedik a beavatkozást gyermekek élete – és lelkük üdvössége árán – gyártott vakcinákkal?

Felelős-e a gyógyszeripar és az oltó orvos a cselekedeteiért és azért, mert nem tájékoztat világosan és egyértelműen a készítmények használatából eredő lelkiismereti visszásságokról és az egészségügyi kockázatokról? Felelősek-e azért,  mert egyoldalúan előnyősnek mutatják be a készítmények használatát?

Egy, hazánk kormánya által is kiemelten támogatott gyógyszercég Argentínában a 2007-es és 2008-as években szülői engedély nélküli vakcina kísérleteket hajtott végre 15 ezer, egy év alatti gyermeken. Új Pneumococcus vakcinájukat tesztelték, 14 kisbaba közvetlen halálát okozva. A gyógyszeróriást etikátlan, emberen végzett kísérletért megbírságolták. Eközben azonban a kínai rendőrség korrupcióval vádolta meg ugyanezt az óriáscéget: 2007 óta közel 374 millió eurót utalt át vállalkozásoknak, hogy orvosokat és hivatalnokokat vesztegethessen meg. A kínai közbiztonsági tárca azt gyanítja, hogy a gyógyszercég alkalmazottai nagy összegekkel fizettek le kormányzati hivatalnokokat, vezetőket, gyógyszeripari szervezeteket, alapítványokat vesztegettek meg, kórházakat és orvosokat pénzeltek közvetlenül és közvetve, hogy növeljék eladásaikat vagy emeljék termékeik árait. Kiszivárgott értesülések szerint az őrizetbe vételnek egyértelmű köze van ahhoz a kiterjedt vizsgálathoz, amelyet “súlyos gazdasági bűncselekmények”, vagyis korrupció miatt indítottak a gyógyszeróriással szemben. A fejlemények valószínűleg azt jelentik, hogy a hatóságok eddigi nyomozásuk során elegendő bizonyítékot találtak a későbbi vádemelési javaslathoz. A BBC beszámolója szerint bűnügyi vizsgálat indul Lengyelországban is, ugyanezen gyógyszeróriás ellen, amely a hatósági gyanú szerint kenőpénzzel ösztönözte a lengyel orvosokat egyik gyógyszerének terjesztésére. A gyógyszeróriás egyik volt lengyelországi értékesítési képviselője a BBC-programban kijelentette, hogy “a képlet egyszerű: fizetünk az orvosoknak, ők pedig felírják gyógyszereinket (…) Ha nem fizetünk az orvosoknak, nem írják fel gyógyszereinket“. A BBC beszámolója szerint az ügyészség bizonyítékokat talált arra, hogy a cég tucatnál is több lengyelországi egészségügyi intézményben fizetett kenőpénzeket orvosoknak, akik ugyanakkor nem végeztek “betegtájékoztató tevékenységet” – azaz kihasználták az emberek beléjük vetett hitét.

wolf-in-sheeps-clothing-2577813_1920

Egyszerű képlet? Fizetünk a kormányzati embereknek (orvosoknak) s a termékünket használatba veszik? Sőt, esetleg kötelezővé is teszik? Minden esetre a bárányhimlő vakcinával kapcsolatos marketing tevékenység mögött valójában ugyanez a gyógyszeróriás rejlik és szponzorálja a kampányt (és még mit?) Kinek lényegtelen, hogy az USA-ban 20 éves oltáskampány adatbázisa alapján egy nem várt mellékhatás, az övsömör betegség váltotta fel a bárányhimlő betegséget, új járványként? Nos tehát: hol rejtőzik a Gonosz?

Így könnyű…

Matthew-Gage-Downing-Powers1Matthew 2013. október 9-én, 5 és fél hónapos korában vesztette életét, 2 nappal azt követően, hogy egyszerre 8 vakcinát kapott. Mikor édesanyja a baba élettelen testével a kórházba rohant, segítségért, kisfia testét elvették tőle. Azt sem engedték meg, hogy elköszönjenek kicsi babájuktól. Másfél hónap múlva pusztán kisfiuk hamvait kapták vissza, de a boncolási jegyzőkönyv kiadását – megtagadták a szülőktől.

Nem félek a Gonosztól

Az USA-beli államokban külön jogszabályokban szabályozták a gyermekkori oltások mentességének lehetőségét. Egy-két államban létezett csak abszolút kötelezés, míg a többiben a lelkiismereti és világnézeti szabadságra éppúgy, mint vallási okokra hivatkozva az oltásokat meg lehetett tagadni. 2015-ben azonban elfogadtak egy olyan törvényt, amely sok államban, köztük Kaliforniában is kikényszerítette a kötelező oltástörvény alkalmazását: lelkiismereti, világnézeti és vallási okokból többé nem kaphatott mentességet egy gyermek sem.  Míg 1995-ben 19 vakcina volt ajánlott 16 éves korig, addig 2001-ben már 28 vakcina – 18 éves korig. 2016-ban már 72 oltást ajánlanak, azaz „törhetetlen bizalommal” virágzik a vakcinák előállítása és piaci használata (legalábbis az egészségügyi hatóságok részéről). Az elmúlt évtizedekben az autizmus előfordulása Kaliforniában – is – az egekbe szökött, a hivatalos indoklások szerint környezeti mérgezés állhat a „genetikai járvány” kitörésének hátterében. A „tudomány” konzekvensen elzárkózik attól a ténytől, hogy ezek a környezeti mérgek úgyanúgy koncentráltan vannak jelen pont az oltóanyagokban is – ráadásul közvetlenül a nyirokrendszerbe fecskendezve, kikerülve a természetes méregtelenítési folyamatok lehetőségét.

prevalence-graph1-768x523

A 2016. július 1-én érvénybe lépő – minden szabadságjogot megvétózó – törvényt követő időszakban a szülőknek kötelezően pótolniuk kellett az addig elmaradt oltásokat is a meghatározott oltási naptár szerint. Az azóta keletkezett statisztikai adatok tanúsága szerint Kalifornia államban a frissen diagnosztizált autizmus esetek előfordulása ugrásszerűen megnőtt.  Az új törvény szerint nem járhattak ugyanis óvodába a nem teljes oltási sorral rendelkező gyermekek – pótolniuk kellett visszamenőleg is a szülőknek az összes (hiányzó) oltásokat. A nem-kötelező oltástörvény előtti adatokhoz képest az óvodások körében 17%-os emelkedést mutat jelenleg a frissen diagnosztizált autizmus esetszám – úgy, hogy az iskolások körében összesítve (beleértve az óvodás kort is) a törvény életbe lépéséig átlagban „csupán” 7%-os volt az emelkedés éves szinten. Talán egyik összefügg a másikkal.

Trump, az USA elnöke változtat ezen a gyakorlaton. Nemrégiben új intézkedést hozott: a HHS-nél (Egészségügyi Szolgálat) be lehet jelenteni mindazon eseményeket kivizsgálásra, mikor is a polgárok lelkiismereti szabadságjogait bármi okból korlátozták. A kötelező érvényű oltástörvény éppúgy panasz-alapot képez, mint az orvosok és nővérkék kötelezése abortusz elvégzésére; vagy a hívők kötelezése olyan termékek használatra, akik nem fogyasztanak sertéshúst vagy a vegán életmódot folytató polgároké, akik semmilyen állati eredetű terméket nem használnak. Ugyanis ha nem emberi, akkor más állati eredetű sejteken tenyésztik a kórokozókat, amelyeket vakcinákban használnak, sőt vannak GMO technológiával előállított készítmények is. Lelkünk rajta?

10000-hungarian-forints-banknote-king-st-stephen-obverse-1-300x134Számtalan vita zajlik a világban arról, vajon a látszólag jótékony és hasznos kísérletek mögött hányszor állnak a gyerekek testi-lelki épségét semmibe vevő üzleti érdekek, és mikor beszélhetünk valóban jó-szándékú és veszélytelen gyógyszerhasználatról?

Ki, melyik Isten akarná, sőt követeli meg, kinek a parancsára – vagy befolyására – vagyunk mi magyarok arra kényszerítve, hogy gyilkosság árán szerzett védelemben részesítsenek bennünket?  Hogy kényszeríthetne Isten arra, hogy gyermekeinket bármilyen veszélynek tegyük ki, legyen az az oltások elhazudott mellékhatása – vagy a lélek bűnbeesése?

Furcsa, emberségünk gyakran gyengénknek számít, mégis e gyengeségünk az erősségünk a Gonosz elleni harcban. Ebben a videóban egy oltóorvos –  egyetemi oktató – a valóságra ébredése után könnyek közt kér bocsánatot a kérdezés nélküli oltásokba vetett vak hitéért és emberek megkárosításáért. Isten bocsásson meg neki, nem tudta mit cselekszik!

Nem az a lényeg, ha jó szándékból helytelent cselekedtünk. Az számít, mit kezdünk most az információval. Végső soron mindannyian egy – hitünk szerinti – Felsőbb Hatalom előtt fogunk felelni és megítéltetünk aszerint, hogy miről volt tudomásunk, és mit tettünk azzal a tudással vagy mit mulasztottunk el megtenni.

 

„Békét adj, Uram, kérlek

A háborgó szíveknek, Békét és reménységet

minden ártatlan gyereknek

Békét és reménységet, békét a világnak

Békét és reménységet, az ember ennyit csak kívánhat”

Koncz Zsuzsa: Békét ér reménységet

hands-2168901_1920

Meghallgatva a dalt együtt imádkozhatunk Istenünkhöz – hisz bármelyik meghallgat -, hogy sikerüljön embernek maradnunk, minden körülmény közt.

Kép1, Kép2, Kép3, Kép4, Kép5, Kép6, Kép7, Kép8, Kép9

6 thoughts on “Mi Atyánk, ki vagy a Mennyekben

 1. 1995. március 25-én, tehát a fenti Unesco nyilatkozat előtt egy évtizeddel – azóta Szent – II. János Pál pápa püspököknek, papoknak, diakónusoknak, szerzeteseknek és szerzetesnőknek, laikus krisztushívőknek és minden jóakaratú embernek szóló enciklikája is pontosan körülírja a védőoltási problémát az emberi élet sérthetetlenségének hangsúlyozásával:

  EVANGELIUM VITAE,

  “… Ez a nyugtalanító panoráma sajnos nem hogy szűkül, hanem egyre inkább tágul: a tudomány és technika fejlődésével nyíló távlatok az emberi méltóság elleni támadások új formáit hozzák, s közben – súlyos aggodalmakat keltve – körvonalazódik és erősödik egy új civilizáció, mely az élet elleni bűnök eddig ismeretlen és, ha egyáltalán lehetséges, a korábbinál gonoszabb arcát mutatja: a személyes szabadság jogán a közvélemény széles rétegei igazoltnak látnak bizonyos élet elleni bűnöket, s ilyen föltételezés alapján nemcsak büntetlenséget, hanem egyenesen jóváhagyást követelnek az állam részéről ahhoz, hogy teljesen szabadon, sőt az egészségügyi rendszer ingyenes beavatkozásával hajthassák végre azokat…”

  Like

  1. Előrebocsátom, hogy nem vagyok vallásjogász, sem teológus, viszont a Nagy Sándor által idézett enciklika – pontosabban a szóban forgó enciklikából idézett bekezdés – az abortuszról szól, nem pedig az oltásosdiról.

   A cikkhez hozzászólva: ami lélek sejthez való kötődését illeti – az nem igaz, hogy a lélek a laborban sínylődne. És Isten valóban tudja, mi is tudhatjuk, hogy a lélek a halál után elszámolásra megy. Biztosan nem kényszerül tovább élni a mesterségesen életben tartott sejtekhez kötve.
   A többi megállapítással egyetértek

   Like

   1. Kedves Órigenész, a cikkben az Ön által jelzett megállapítás kérdésként szerepel csupán. Az, hogy mi történhetett e magzatok lelkeivel- mi is csak akkor tudhatjuk meg, ha olyan helyzetbe kerülünk, amikor már ismerhetjük a fizikai test elhagyását követő eseményeket. Jó lenne azt hinni, hogy ezek a lelkek békét találtak már.

    Like

 2. 1995. március 25-i, II. János Pál pápa püspököknek, papoknak, diakónusoknak, szerzeteseknek és szerzetesnőknek, laikus krisztushívőknek és minden jóakaratú embernek szóló enciklikája:

  EVANGELIUM VITAE,

  “… Ez a nyugtalanító panoráma sajnos nem hogy szűkül, hanem egyre inkább tágul: a tudomány és technika fejlődésével nyíló távlatok az emberi méltóság elleni támadások új formáit hozzák, s közben – súlyos aggodalmakat keltve – körvonalazódik és erősödik egy új civilizáció, mely az élet elleni bűnök eddig ismeretlen és, ha egyáltalán lehetséges, a korábbinál gonoszabb arcát mutatja: a személyes szabadság jogán a közvélemény széles rétegei igazoltnak látnak bizonyos élet elleni bűnöket, s ilyen föltételezés alapján nemcsak büntetlenséget, hanem egyenesen jóváhagyást követelnek az állam részéről ahhoz, hogy teljesen szabadon, sőt az egészségügyi rendszer ingyenes beavatkozásával hajthassák végre azokat…”

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s