„A vakcinák – ahelyett, hogy megvédenék a gyermekeket – megölik őket”

India_kép2Aki ezt állítja: Dr. Jacob Puliyel, Új-Delhi egyik kórházának Gyermekgyógyászati és Újszülött osztályának az orvosa, és India Kormányának Nemzeti Immunizálási Tanácsadói Testületének a tagja. Ezt az állítását a The Sunday Guardian Live újság hozta le, miután egy, a Dr. Puliyel által levezetett nagyszabású adat-analízises vizsgálatban statisztikai adatokkal bebizonyosodott, hogy az ötkomponenses oltások alkalmazása India gyermekein – összehasonlítva a 3 komponenses DTP oltások alkalmazásával – duplájára megnövelték a csecsemőhalálozást. „Az ötkomponenses oltásokat követő bejelentett halálesetek összehasonlítása a háromkomponenses DTP oltásokat követő bejelentett halálesetek számával – felderítő analízis” címet viselő kutatásnak (ITT olvasható) azért lehet számottevő és figyelmeztető az eredménye, mivel a vizsgálat rekord nagyságú populációt ölelt fel: 70 millió gyermek adatairól beszélünk.

India Kormánya 2010-ben döntött az Oltást Követő Mellékhatás Bejelentő Rendszer (AEFI) meghatározott standardok szerinti monitorozásáról és az adatgyűjtésről. „A súlyos oltást követő mellékhatások előfordulása az oltásokat követően ritka, de a véletlenszerű Hirtelen Bölcsőhalál előfordulása ideiglenesen mégis időbeli ok-okozatiságot mutat az oltásokkal”- vallják a vizsgálatot végzők.

„A DTP oltást követően jelentkező halálesetek számában a természetes halálokok magukba foglalják a DTP oltást követő bármely halálokot. E vizsgálat kedvéért azt feltételeztük, hogy minden halálozás, amelyet DTP oltással hoztak összefüggésbe – véletlenül bekövetkező Hirtelen Bölcsőhalál Szindróma. Ezért úgy vettük, hogy a Hirtelen Bölcsőhalál halálozási adatai adják meg a statisztikai alapját a célzott kutatásnak, viszonyítva az ötkomponenses oltások után bekövetkező halálozási adatokkal.  

Az ország 2011 decemberében vezette be az ötkomponenses oltásokat oltásrendjébe.  Az adatok szerint – a 2011-es, ötkomponensens oltások bevezetése óta – 45 millió gyermeket oltottak be DTP-vel (azaz háromkomponenses oltással), és 25 millió gyermeket az ötkomponenses oltással. 217 halálozás lett bejelentve a DTP oltásokat követő 72 órában – azaz egy millió gyermekből majdnem 5 meghalt.

237 haláleset történt 72 órán belül az ötkomponensens oltásokat követően – ez azt jelenti, hogy egy millió gyermekből majdnem 10 belehalt az oltásába, amely védeni volt hivatott őt.

Az ötkomponenses vakcinák tehát megduplázzák a (közérdekű) áldozatok számát. Elhanyagolható veszteség, amíg nem a Te gyermeked az érintett.

Dr. J. Puliyel, aki szerint a WHO módosított szabályzatrendszerének adatgyűjtési standardjai adnak engedélyt a nem biztonságos oltóanyagok használatára, ebben az interjúban magyarázza meg aggodalmait:

Az Oltást Követő Mellékhatás (AEFI) korábbi standardjai (Brighton klasszifikáció) szerint, ha egy oltás beadását időben szorosan követ betegség vagy halál – és semmilyen más okot nem fedtek fel a halál okaként – a halálozást „lehetséges” vagy „valószínűleg” címkével sorolják oltás okozta mellékhatásként. (Ez a definíció a minden gyógyszerre igaz – a mai napig.) Valójában a VIDS (Vaccine Induced Death Syndrome – vakcina által kiváltott halálok) lenne a megfelelő elnevezés.

A WHO megváltoztatta az Oltást Követő Mellékhatás fogalmát, ezentúl egy oltást követő eseményt csak akkor lehet összefüggésbe hozni oltással, ha megfelelő epidemiológiai vizsgálatok igazolják, hogy ilyen mellékhatást okozott az oltás.

Az újonnan bevezetett vakcináknál ez azt jelenti, hogy ezeket a mellékhatásokat a pár ezer gyermeket felölelő gyógyszergyári klinikai kísérletben is tapasztalniuk kell azért, hogy teljesülhessen az „epidemiológiai vizsgálat igazolja” összefüggés. Némely reakció viszont annyira ritka, hogy a vakcinák bevezetését követő évek alkalmazási gyakorlata képes csak felderíteni. A WHO új definíciói szerint azonban a gyógyszer-biztonságossági utánkövető rendszerben az összes oltást követő halálozás így ezentúl „véletlen” vagy „osztályozhatatlan” címkét kap.

Dr. Puliyel és az Indiai Gyógyszerműveleti Hálózatnak dolgozó Dr. Phadke az Orvosi Etikai Szaklapban levelet  jelentetett meg, amelyben rámutatnak, hogy az újraértékelt osztályozási normák szerint csak akkor lehet az „oltás okozta halálozást” ekként is osztályozni, ha semmilyen más halálok az oltáson kívül nem jöhetett szóba.

Ez azt jelenti, hogy pl. az alultáplált gyermekek esetében bekövetkező, oltást követő halálozást nem lehet ezentúl az oltással összefüggésbe hozni – mivel a „kizárólag az oltás okozta” halálozás kategóriája kizárja a tragédiában szerepet játszó egyéb (talán oltáskárosodásra hajlamosító) faktorok feltüntetését az „oltás okozta” adathalmazba rendezéskor. Ezen új normák szerinti kategóriákkal ily módon pl. teljesen figyelmen kívül hagyható az alultáplált gyermekek oltások utáni halálozási adathalmaza. Ez lesz az a forgalomba hozatalt követő biztonságossági adatbázis, amely alapján bizonyítható, hogy vakcina gyilkolt vagy legalábbis szerepe volt a halálozásban.

„Ez azt jelentené – írják levelükben – hogy az olyan gyermekek esetében, akiknek lappangó szívbetegségük van és az oltást követően szívelégtelenség lép fel náluk –  ezentúl ez az esemény nem lesz a vakcina mellékhatásaként definiálható, pedig ebben az esetben az oltás volt az a faktor, amely közrejátszott a tragédia bekövetkezésében.”

A régebbi Brighton adatgyűjtési modell lényege az volt, hogy amennyiben (A) (mellékhatás) követi (B)-t (az oltást), és más magyarázat nincs, akkor B volt az, ami „valószínűleg okozta” A-t.

Tiszta, egyszerű logika.

A háromfázisú gyógyszer-biztonságossági klinikai kutatások során kis létszámú csoportokon tesztelik a vakcinák biztonságosságát. Köztudott, hogy a súlyos oltási reakció ritka és kevesebb, mint egy ember hal bele 1000 emberből. Statisztikailag nem lehet észlelni ezeket a súlyos eseményeket, ha a vizsgált csoport talán csupán 1000 főből áll. És arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a vizsgálati csoportba csak tökéletesen egészséges, jól táplált, alaposan kivizsgált embereket vonnak be. 

Az új értékelési szabályok szerint az ilyen események a „véletlen egybeesés” kategóriába kerülnek  adatként, mivel a háromfázisú klinikai kísérletek folyamán nem észlelték őket. Ezért eszerint a logika szerint az ilyen oltási reakciók sosem lesznek a gyógyszerhez (vakcinákhoz) köthetőek. Az egész oltások biztonságosságát figyelő rendszert feleslegessé fogják tenni!

A Hirtelen Bölcsőhalál Szindróma – SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) amelyet hivatalosan – hibásan – más „hirtelen és véletlenszerű halálokként” definiálnak, inkább megérdemli a VIDS (Vakcina által kiváltott halálok) definíciót. Ezen a blogon számtalan, szülők által elmondott esetet közölnek – video formátumban. 

„Minden alkalommal, amikor az oltást haláleset követi, a WHO szakértői azt állítják, hogy – mivel nem minden gyermek halt bele ugyanebbe az oltásba – ezért ezt az oltást követő halálesetet sem az oltás okozta.”

„Ha egy vendéglőben eszel és mindenki hány az étel után, azt feltételezzük, hogy ételmérgezés az ok. Ám ha pl. kagylót szolgáltak fel és mondjuk egy 10 főt számláló társaságból egy személy allergiás reakció miatt összeesik, mondanád-e, hogy mivel a másik 9 személynek nem volt allergiás reakciója a kagylóra, ezért a kagyló nem lehet hibás és nem az okozta az allergiás reakciót?”

„Azok a szülők, akiknek gyermekei az ötkomponenses oltás beadása után haltak meg, azt mesélték, hogy a kicsik vigasztalhatatlanul, keservesen sírni kezdtek röviddel az oltás beadása után, majd görcsrohamaik lettek, folyamatos görcsrohamaik – mielőtt meghaltak. A görcsök tudvalevőleg oltási szövődmények. Na most, ha a gyermek folytonos görcsrohamok miatt halt meg, akkor „véletlenül bekövetkező halálesetnek” lesz címkézve – és nem oltással kapcsolatban történt halálesetnek –, mivel a halál nem elismert oltási mellékhatás. Ez történt folyamatában és így minden halálozás azt a címkét kapja, hogy nem függ össze a vakcinával. Így az egészségügyi hatóságok bátran állíthatják, hogy soha nem jelentettek halálesetet oltással összefüggésben – még a kiterjesztett négyfázisú populációs biztonságossági vizsgálatok szerint sem…”

Tavalyi évben rengetegen mentek ki az utcára a „Tudományért” (March for Science). Balra az ezen a felvonuláson transzparenst tartó felvonulókat láthatunk:

„Oltasd be a ki…szott gyereked”.

Az oltássérült gyermekek szülei válaszoltak. „Megtettük”

Bővebben: ide kattintva. Vigyázat, a tartalom alkalmas a nyugalom megzavarására!

„Az oltásoknak biztonságosnak kell lenniük. A vakcinákat egészséges gyermekeknek adják, nem beteg gyermekeknek. Nem elfogadható, hogy egy teljesen egészséges gyermek belehaljon az oltásba, egy olyan relatív enyhe betegség elleni oltásba, amely betegség antibiotikumokkal jól kezelhető.” Az indiai ötkomponenses oltás DTP-t, Hib-et (Haemophilus Inlfuensae B baktérium) és Hepatitis-B komponenst tartalmazott.

18119220_1321582524585479_1812878190376925986_n

Kép1,  Kép2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s